Privacy Policy 

Behandling av personopplysninger

Bergen Solutions AS behandler personopplysninger om kunder som er i kontakt med oss. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Spørsmål om personvern kan rettes til post@bergen-sol.no.

Styre-/daglig leder er på vegne av Bergen Solutions AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Bergen Solutions benytter e-post og telefon som en del av den daglige kommunikasjonen med våre kunder og leverandører for å oppfylle våre avtaler og forpliktelser. Relevant informasjon lagres i vårt kundehåndteringssystem for at vi skal kunne gi nødvendigstøtte i forhold til våre avtaler, og dette er i henhold til personopplysningslovens regelverk.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

Informasjonskapsler/cookies

Vi benytter informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin
når du besøker våre nettsider. Vi bruker informasjonskapslene for å gi deg som besøker nettsiden
best mulig kundeopplevelse og service. Dette er informasjon som er kryptert og som ikke kan spores
tilbake til deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk, men du kan forandre innstillingene i
nettleseren din slik at dette ikke skjer. Det kan imidlertid bety at en del av nettstedene du besøker
ikke lenger fungerer som de skal.

  • Vi behandler personopplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder.
  • Vi benytter også opplysningene for å kunne gi nødvendig informasjon, tilbud og service i forbindelse med kundeforholdet via e-post eller telefon.
  • Vi behandler ikke personopplysninger for andre formål enn det opprinnelige formål som lå til grunn for innhenting av personopplysningene.

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse lagres og behandles for å oppfylle avtaler eller gjennom avgitt samtykke i andre forbindelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss, herunder kjøp, driftsavtaler, fakturainformasjon o.l.


Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister så lenge det er nødvendig for våre behandlingsformål. Bergen Solutions AS har egne rutiner for sletting av persondata fra våre systemer.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Henvendelse om innsyn, retting og sletting sendes

post@bergen-sol.no

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene

Berge Solutions AS har ikke et personvernombud, Daglig leder påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Bergen Solutions behandler ikke sensitive data for kunder i våre systemer.


Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av deler av avgitte opplysninger.